VONNIS VAN 24 APRIL 2017

We hebben met heel wat vertraging kennis genomen van dit document, dat dan ook niet werd besproken ter algemene vergadering.

De rechtbank verwerpt de vordering van W.Ring jegens de Vlaamse Minister van Mobiliteit op basis van het feit dat de locale inwoners zich niet kunnen beroepen op onze te vage wetten, noch op Europese richtlijnen. Deze laatsten verplichten de overheid nochtans om geluidsnormen en anti-geluidsactieplannen te bezorgen. Dat het gewest een éénvoudige geluidskaart heeft uitgebracht, is voor de rechter voldoende. Het feit dat deze kaart door de Minister als onjuist wordt beschouwd voor het gedeelte van de ring ter hoogte van Wezembeek-Kraainem, werd in het vonnis niet in aanmerking genomen.

Ook is er geen sprake van luchtvervuiling.

Een uitgebreide raad van W.Ring zal zich verenigen om dit document te analyseren, alsmede andere informatie die inmiddels werd ontvangen,

alvorens te reageren