Geschiedenis

 

Oorspronkelijk opgericht in 2002 als een feitelijke vereniging, werd WRing sinds 2012 een vereniging zonder winstoogmerk met eigen statuten.

Het verhaal begint met lange wandelingen, begeleid door een geluidsmeter om een geluidsbelastingkaart op te stellen.

Het aantal getroffen mensen wordt geschat op 1000 (1200 met 55dB en 875 met 60dB). Michel Destexhe en 3 anderen die betrokken zijn bij het projeçt, nemen contact en creëren een netwerk tussen buurtbewoners. Het document wordt naar de gemeente gestuurd, maar de officiële reactie van de overheden is zeer zwak.

In 2011 organiseert de vereniging een petitie van 20 gezinnen, verzonden naar de administratie en drie ministers.

In 2012 richten negen omwonenden de huidige VZW op, en keuren de statuten ervan goed., (statuts asbl W.Ring.doc) Een team wordt aangewezen.

In 2013, kent de gemeente Wezembeek-Oppem officiële steun toe aan de vereniging. Een  Klachtbrief  wordt door 15 personen gestuurd naar de dienst Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaamse Gewest en krijgt een antwoord dat leidt tot de eerste bijeenkomst.

In 2014 voert de vereniging twee meetcampagnes uit :

1. met de gemeentelijke recorder bij 7 inwoners onder wie de meest kwetsbaren  (ziehier een voorbeeld van meting)

 2. met een gehuurde apparatuur in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder .

Op het einde van het jaar maakte AWV aan 23 inwoners haar voornemen kenbaar om in 2015 opmetingen uit te voeren op hun eigendom. Ziehier het schrijven.

De adressen, waarvan drie in Kraainem, zijn erkenbaar in de vergelijking tabel van de geluidsmetingen .

Vanaf 28 november 2015 heeft W.RING de Minister Weyts drie maal in gebreke gesteld, een reductieplan van de overlast binnen twee maanden voor te leggen en dit kreeg geen antwoord. De vereniging zal nu het Vlaamse Gewest voor de bevoegde rechter dagen, met de hulp van het advocatenkantoor Praética.

 24 APRIL 2017 De rechtbank verwerpt de vordering van W.Ring jegens de Vlaamse Minister van Mobiliteit op basis van het feit dat de locale inwoners zich niet kunnen beroepen op onze te vage wetten, noch op Europese richtlijnen. Deze laatsten verplichten de overheid nochtans om geluidsnormen en anti-geluidsactieplannen te bezorgen. Dat het gewest een éénvoudige geluidskaart heeft uitgebracht, is voor de rechter voldoende. Het feit dat deze kaart door de Minister als onjuist wordt beschouwd voor het gedeelte van de ring ter hoogte van Wezembeek-Kraainem, werd in het vonnis niet in aanmerking genomen. Ook is er geen sprake van luchtvervuiling.

15 september 2017 Herasfaltering en geluidsniveau Voorafgaandelijk de werken en  onder normale voorwaarden (tijd, weer, verkeer) waren op twee plaatsen de geluidsniveaus 63 en 70 dB. De metingen die tijdens de werken werden genomen, laten uitschijnen dat een snelheidsbeperking tot 70 km/U het geluid reduceert (8 tot 9 dB minstens), zelfs indien de snelheidsbeperking niet nauw wordt opgevolgd en er twee rijvakken waren in plaats van drie. De bewoners hebben van 1 maand relatieve stilte kunnen genieten in volle zomer. Na de werken stellen we een vermindering vast van drie dB, in dezelfde omstandigheden, op beide plaatsen. Er is aldus vooruitgang, maar de geluidshinder wordt niet teruggeschroefd tot een verdraagbaar niveau. Dit bevestigt de vaste stelling van de VZW W.Ring, die ertoe strekt dat slechts door snelheidsbeperking een onmiddellijk resultaat voelbaar is, Te vervolledigen met correct geplaatste geluidsschermen. 4 October

 Op de vergadering van 4 oktober 2017, heeft de raad van bestuur besloten geen beroep aan te tekenen jegens het vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. De redenen hiervoor werden aldus medegedeeld aan de tegenpartij: – de verbintenissen aangegaan door het Vlaams Gewest om aangepaste en doeltreffende geluidsschermen te realiseren, die rekening houden met de plaatsgesteldheid (met inbegrip van de bruggen die te voorzien zijn van adequaat materiaal); – de stappen die ondernomen worden om op aanzienlijke wijze de snelheid te beperken ; – de herasfaltering met een laag van het „ geluidloze”- type werd reeds uitgevoerd maar zal slechts daadwerkelijke invloed hebben indien zij gepaard gaat met een ingrijpende snelheidsbeperking en de plaatsing van geluidsschermen;

Op 21 december 2017 zoals andere randgemeenten, heeft de gemeenteraad van Wezembeek-Oppem op zijn beurt de tekst van een brief aan de Vlaamse minister van Mobiliteit goedgekeurd om een snelheidslimiet van 90 km / u op de Ring te eisen . De belangrijkste motieven zijn ecologie (emissies), verkeersveiligheid en mobiliteit. De brief verzoekt ook geluidsschermen.

Op 21 juni 2018 hoorde de Algemene Vergadering van W.Ring het activiteitenverslag gepresenteerd door President Dominique Mathijs, die aandringt op het laatste bemoedigende nieuws van het AWV-agentschap en herinnert aan de moties die in onze gemeenten zijn gestemd. De AV vernieuwt het huidige team voor 3 jaar en benoemt twee nieuwe directeuren uit Kraainem. Een groeiend deel van de VZW woont inderdaad in deze gemeente. De W.Ring-beweging heeft dit jaar 15 jaar en, na de wettelijke AV, verzamelden de deelnemers zich rond de barbecue van Michel. .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien