Juni 2018 een aanzienlijke versterking

Op 21 juni 2018 hoorde de Algemene Vergadering van W.Ring het activiteitenverslag gepresenteerd door President Dominique Mathijs, die aandringt op het laatste bemoedigende nieuws van het AWV-agentschap en herinnert aan de moties die in onze gemeenten zijn gestemd. De AV vernieuwt het huidige team voor 3 jaar en benoemt twee nieuwe directeuren uit Kraainem. Een groeiend deel van de VZW woont inderdaad in deze gemeente. De W.Ring-beweging heeft dit jaar 15 jaar en, na de wettelijke AV, verzamelden de deelnemers zich rond de barbecue van Michel Destexhe.