EEN STILLE ZOMERMAAND

HERASFALTERING EN GELUIDSNIVEAU

Voorafgaandelijk de werken en onder normale voorwaarden (tijd, weer, verkeer) waren op twee plaatsen de geluidsniveaus 63 en 70 dB. De metingen die tijdens de werken werden genomen, laten uitschijnen dat een snelheidsbeperking tot 70 km/U het geluid reduceert (8 tot 9 dB minstens), zelfs indien de snelheidsbeperking niet nauw wordt opgevolgd en er twee rijvakken waren in plaats van drie. De bewoners hebben van 1 maand relatieve stilte kunnen genieten in volle zomer.

Na de werken stellen we een vermindering vast van drie dB, in dezelfde omstandigheden, op beide plaatsen. Er is aldus vooruitgang, maar de geluidshinder wordt niet teruggeschroefd tot een verdraagbaar niveau.

Dit bevestigt de vaste stelling van de VZW W.Ring, die ertoe strekt dat slechts door snelheidsbeperking een onmiddellijk resultaat voelbaar is, Te vervolledigen met correct geplaatste geluidsschermen.