All posts by admin

Juni 2018 een aanzienlijke versterking

Op 21 juni 2018 hoorde de Algemene Vergadering van W.Ring het activiteitenverslag gepresenteerd door President Dominique Mathijs, die aandringt op het laatste bemoedigende nieuws van het AWV-agentschap en herinnert aan de moties die in onze gemeenten zijn gestemd. De AV vernieuwt het huidige team voor 3 jaar en benoemt twee nieuwe directeuren uit Kraainem. Een groeiend deel van de VZW woont inderdaad in deze gemeente. De W.Ring-beweging heeft dit jaar 15 jaar en, na de wettelijke AV, verzamelden de deelnemers zich rond de barbecue van Michel Destexhe.

Januari 2019

 

Eind december maakte de Vlaamse regionale verkeersadministratie AWV haar akoestische studie bekend met een project van geluidsschermen te Wezembeek-Oppem en Kraainem. We hebben het bestudeerd en merkten dat het onze mening bevestigde over de optimale locatie van de muren, het aanzienlijke lawaai bij de bruggen en de nodige snoeiwerkzaamheden. Anderzijds vonden we de geluidsniveaus die in het verslag werden aangekondigd echter laag. En vooral wordt het nut van een snelheidsbeperking verwaarloost. Deze opmerkingen zijn aan de Agentschap Wegen en Verkeer medegedeeld.

Belangrijke Gespreksavond op 13 februari in het Forum – Wezembeek-Oppem

Het betrof de verbreding van de ring ten noorden van Zaventem, de werken tussen 4-Armen en Waterloo, de fietssnelwegen en de inrichting van de uitritten van de Ring. De wijzigingen aan de kruispunten, met name aan de 4-armen, krijgen negatieve reacties van de gemeente Kraainem.

Juni 2019

De algemene vergadering van W. Ring is gewijd aan het onderzoeken van het project om de geluidsschermen in Wezembeek-Oppem en Kraainem te bouwen. Zij laat de bezorgheden blijken van sommige van onze leden die aan de uiteinden van het betreffende gebied of nabij bruggen wonen. We maken ons ook zorgen over de isolatie van de tunnel en de hoogteverschillen van de muren. Vragen die D. Mathijs meedeelt  aan de supervisor C.Vaast van Wegen en Verkeer.

Later komen de specificaties voor de werken aan bod, gepland voor de zomer van 2020 na voorbereiding tegen het einde van de winter. We vernemen dat een informatiesessie in december wordt gehouden.

9 december 2019

Honderd mensen bezochten de avond georganiseerd in Ban-Eik door AWV en de twee gemeenten, nadat deze op grote schaal een uitnodiging hadden verspreid, voorafgegaan door de verdeling van 500 brieven door W. Ring, voornamelijk in Kraainem. Details over de geluidsschermen werden getoond op panelen en grote kaarten.

In vergelijking met het vorige plan werden meer dan één km extra muren langs de de Burburelaan voorzien en deze kosten worden gedragen door de gemeenten.

Bezoekers, wwarvan tweederden afkomstig uit Kraainem, waren bezorgd:

– voor rechtstreekse bewoners, over de werf in het algemeen en in het bijzonder de details over de brugopeningen;

– meer in het algemeen, geluidsreducties te verwachten voor deze of gene plek.

Op vele vragen hebben menigen een duidelijk antwoord gekregen en zij verwachten een verklarend document dat hen beloofd werd. De vzw W. Ring zal eventueel een vertaling verstrekken en zal in elk geval trachten deze informatie aan te vullen voor degenen die zich via e-mail bekendmaken.

Dezelfde dag werd het Vlaamse klimaatplan vastgelegd, dat de snelheid op de Brusselse Ring zou verminderen tot 100 km / u. Binnenkort hopen we.