9 december 2019

Honderd mensen bezochten de avond georganiseerd in Ban-Eik door AWV en de twee gemeenten, nadat deze op grote schaal een uitnodiging hadden verspreid, voorafgegaan door de verdeling van 500 brieven door W. Ring, voornamelijk in Kraainem. Details over de geluidsschermen werden getoond op panelen en grote kaarten.

In vergelijking met het vorige plan werden meer dan één km extra muren langs de de Burburelaan voorzien en deze kosten worden gedragen door de gemeenten.

Bezoekers, wwarvan tweederden afkomstig uit Kraainem, waren bezorgd:

– voor rechtstreekse bewoners, over de werf in het algemeen en in het bijzonder de details over de brugopeningen;

– meer in het algemeen, geluidsreducties te verwachten voor deze of gene plek.

Op vele vragen hebben menigen een duidelijk antwoord gekregen en zij verwachten een verklarend document dat hen beloofd werd. De vzw W. Ring zal eventueel een vertaling verstrekken en zal in elk geval trachten deze informatie aan te vullen voor degenen die zich via e-mail bekendmaken.

Dezelfde dag werd het Vlaamse klimaatplan vastgelegd, dat de snelheid op de Brusselse Ring zou verminderen tot 100 km / u. Binnenkort hopen we.