2016 een jaar vol belangrijke documenten :

In november 2015 hadden we, met de hulp van een advocaat gespecialiseerd in milieuzaken, de ministers Weyts mobiliteit) en Schauvlieghe (milieubeheer) ingebreke gesteld, om een plan vast te stellen ten einde lawaai en overlast drastisch te verminderen. Zonder antwoord werd een herinnering gestuurd, gevolgd door een andere. Na uitwisseling van de conclusies, dat het hele jaar 2016 nam, werd de zaak vastgesteld op 25 januari 2017.

De samenvatting van onze conclusies van 24 juni is beschikbaar hier. Indien deze niet volledig gelezen worden, laten wij opmerken dat er enerzijds een deel geschiedenis is met een totale verwaarlozing van het Gewest voor de omwonenden, en anderzijds een opzettelijke schending van verdragen, milieu-richtlijnen en normen als het gaat om de Oost-Ring. Onze vereniging verzoekt dus het Gewest om binnen een korte termijn een aktieplan op te stellen en uit te voeren tegen lawaai en luchtvervuiling. Bij gebreke zouden ze veroordeeld worden tot een dwangsom en tot de betaling van dezelfde acties door ons georganiseerd.

Het gewest heeft daarop gereageerd op 13 september met een opsomming van akties in Antwerpen, Brugge, Gent en vlieghaven (maar bij ons niets) . Het gewest ontkent vervolgens de ontvankelijkheid van het verzoek naar aanleiding van de afwezigheid van de geldende geluidsnormen; vooral omdat “de Europese richtlijn van toepassing zou zijn op de Europese Unie, dus niet op de Lidstaten, dus ook niet op de Gewesten”. Er is sprake van bestaan van geluidskaarten, openbare raadplegingen en aktieplannen;

Concrete resultaten voor de toekomst ? In 2016 werd een test aangekondigd voor snelheidsvermindering (niet gebeurd !), in de het najaar 2017 zou de wegdek vernieuwd worden, hakhoutbeheer nu gepresenteerd als onderdeel van een akoestisch plan.

De luchtvervuiling wordt volledig genegeerd bij de conclusies van het gewest.